A-Z list waulking songs Scozia/Cape Breton

L’origine del nome “waulking” è incerta perdendosi l’etimologia ai tempi del tardo Medioevo sempre comunque associata con la lavorazione del tweed. In Nuova Scozia questi canti vengono detti milling song (continua)

A’ Bhean Iadach/Eudach/Eudaich
A phiùthrag ‘s a phiuthar
AILEIN DUINN
ALASDAIR MHIC CHOLLA GHASDA
BEINN A’ CHEATHAICH
Birds at the fairy fulling (Ho, Fiream Forum Foirm)
BUAIN NA RAINICH
Chuachag Nam Beann
CHUIR M’ATHAIR MISE DHAN TAIGH CHARRAIDEACH
COISICH A RÙIN
CRONAN CUALLAICH 

CUMHA SHEATHAINDHEANAINN SUGRADH
Dh’èirich mi moch madainn cheòthar
DÓMHNALL MAC ‘IC IAIN
FHÌDEAG AIRGID
Hill ò ho, Hù ill ò ho – Oran Luadhaidh

LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH
Latha dhomh ’s mi ’m Beinn a’ cheathaich
MILE MARBHAISG AIR A GHAOL
MHURCHAIDH BHIG NAN GORMSHUIL GREANNMHOR
MO NIGHEAN DONN
NIGHEAN DUBH, NIGHEAN DONN
Nighean Nan Geug
‘S FLIUCH AN OIDHCHE
THA MI SGITH
THA SEATHAN AN-DIUGH NA MHARBHAN
Thig am Bàta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.