AMHRÁN MHUÍNSE

Leggi in italiano

“Amhrán Mhuighinse” is an irish farewell  from the death bed; it is a traditional Irish gaelic sean-nós lament in which the singer has become old and, waiting for the day of his death, asks to be buried next to his/her beloved ones.
Often the singer is an old woman, who has moved away from her family home to follow her husband, but who considers stronger the bond with her clan and wants to go home.

https://www.flickr.com/people/[email protected]/

Usually for this type of song, the composer is known and “Amhrán Mhuighinse” was attributed to a woman who lived in the nineteenth century, Máire (Mairín) Ní Chlochartaigh. She was married to Taimín Bán Ó Conghaile of Leitir Calaidh but she asked to be buried in Mhuighinse where she was from (Mainis or Mweenish Island near Carna, County Galway).
But the weather was so bad for three days after her death that it wasn’t possible to make the boat trip to Muighinis and she was buried in Leitir Calaidh instead.
Líadan

THE SONG OF MAÍNIS *
I
If I were three leagues out at sea
or on mountains far from home,
Without any living thing near me
but the green fern and the heather,
The snow being blown down on me,
and the wind carring it away,
And I were to be talking to my Taimín Bán (1)
and I would not find the night long.
II
Dear Virgin Mary, what will I do,
this winter is coming on cold.
And, dear Virgin Mary, what will this house do and all that are in it?
Were you not young, my dear, when you went away during the good times, when the cuckoo sang its song and all the every green leaf was growing?
III
If I have my children home with me
the night that I will die,
They will wake me in mighty style
three nights and three days;
There will be fine clay pipes
and well-filled kegs (2),/ And there will be three mountainy women to keen (3) me when I’m laid out (4).
IV
And cut my coffin out for me,
from the choicest brightest boards;
And if Seán Hynes (5) is in Mweenish (6) Have it made by his hand./Let my cap and my ribbon be inside in it (7), and be placed stylishly on my head,/ And Big Paudeen will take me to Mweenish/Or the day will go wrong (8).
V
As I’m going west past Sandy Isle (9),
let the flag be on the mast (10).
don’t bury me in Leitir Calaidh (11),
for it’s not where my people are,
But bring me west to Mweenish
to the place where I will be mourned aloud;
There’ll be light on the sandhills,
and I will not be lonely there.
AMHRÁN MHUÍNSE
I
Dhá mbeinn trí léig i bhfarraige
nó ar sléibhte i bhfad ó thír
Gan aoinneach beo i mo ghaobhar ann ach raithneach ghlas is fraoch,
An sneachta á shéideadh anuas orm, is an ghaoith dhá fhuadach díom,
‘S mé a bheith ag comhrá le mo Taimín Bán,
níorbh fhada liom an oíche.
II
A Mhuire dhílis, céard a dhéanfas mé, tá an geimhreadh seo ‘tíocht fuar,
A Mhuire dhílis, céard a dhéanfas an teach seo is a bhfuil ann?
Nach óg, a stór, a d’imigh tú, le linn na huaire breá,
Le linn don chuach bheith ag seinm ceoil,
gach duilliúr glas ag fás.
III
Má bhíonn mo chlann sa mbaile a’am an oíche a bhfaighidh mé bás,
Ó tórróidh siad go groíúil mé trí oíche is trí lá;
Beidh píopaí deasa cailce a’am agus ceaigeannaí is iad lán,
Beidh triúr ban óg ó shléibhte ann le mé a chaoineadh os cionn cláir.
IV
Is gearraí amach mo chónra dhom as fíorscoth geal na gclár,
Má tá Seán Ó hEidhin i Muighnis bíodh sé déanta ón a láimh;
Bíodh mo chaipín is mo ribín inti istigh, é go rídheas ar mo cheann,
Tabharfadh Paidín Mór go Muighnis mé nó is garbh a bhéas an lá.
V
Gabháil siar thar Inse Gaine dhom bíodh an bhratach insa gcrann,
Ná cuir’ i Leitir Caladh mé mar ní ann atá mo dhream;
Ach tugaí siar go Muighnis mé
‘n áit a gcaoinfear mé go hard,
Beidh soilse ar na dúmhchannaí – ní bheidh uaigneas orm ann.

NOTES
* see link for transaltion references 
1) the Taimín Bán mentioned in the song doesnt translate as ‘fair Taimín’ but as his actual name, Taimín Bán Ó Conghaile.
2) The Irish wake takes place with food, drink (especially the poteen and irish whiskey), pipe smoking, music and singing, dancing and games
3) The keener is usually paid for her services-the charge varying from a crown to a pound, according to the circumstances of the employer.
4) The corpse was placed on a table in plain sight (in the living room or at least in the best room of the house) making sure that a group of visitors was always ready to surround the body to prevent the evil spirits to take the soul
5) Mweenish was well known for the building of traditional sailing boats, Galway Hookers.
6) Maínis or Mweenish is an island off the Conamara coast in the heart of the Conamara Gaeltacht. The island is close to Carna and linked to the mainland by a bridge. It is noted for its isolation and rugged beauty
7) the corpse was placed in the coffin with the objects that the deceased had with him at the time of death or with the objects he had most dear to prevent his spirit returning to look for them
8) Groíúil is the Conamara version of the standard croíúil -meaning: decent, welcoming, hearty, cordial.
Tabharfadh Paidín Mór go Muínis mé nó is garbh a bhéas an lá. – I think that’s a reference to the sea. Páidín would bring me to Muínis if the weather isn’t bad. Garbh = rough/windy. Which is what happened to her. They tried for three days but the weather wouldn’t let up. So she got buried in Leitir Caladh. (noted by Brighid)
9) Inse Gaine, or Sand Island
10) according to Séamus Ó Dúbháin (from Ard Mór, Cill Chiaráin) the flag was one which he used to wave at boats passing by her home in Leitir Calaidh
11) Lettermore island is in two halves. The eastern half is known as Lettermore, while the western half is known as Lettercallow (Leitir Calaidh, “rough hillside by a marshy area”).

 

LOOK AT THE COFFIN: AN IRISH WAKE

 https://terreceltiche.altervista.org/aignish-on-the-machair/

LINK
https://archive.org/details/blasmealasipfrom00orou
https://lyricstranslate.com/en/amhr%C3%A1n-mhu%C3%ADnse-song-muighinis.html
http://blaise.ca/blog/2013/06/29/amhran-mhuinse/
http://songsinirish.com/amhran-mhainse-lyrics/

AMHRÁN MHUÍNSE

Read the post in English  

“Amhrán Mhuighinse” è un farewell in gaelico irlandese, cantato nel “vecchio stile” (sean-nós ), un lament in cui chi canta è diventato vecchio e nell’attendere il giorno della sua morte chiede di essere seppellito accanto ai suoi cari.
Spesso si tratta del canto di una donna,  la quale si è trasferita lontano dalla sua casa di famiglia per seguire il marito, ma che considera più forte il legame con gli antenati del suo clan e vuole ritornare nel cimitero del suo paese per riunirsi con loro.

https://www.flickr.com/people/[email protected]/

Spesso gli autori di questi lament sono noti e “Amhrán Mhuighinse” è stato attribuito a una donna vissuta nell’Ottocento di nome  Máire (Mairín) Ní Chlochartaigh sposata con Taimín Bán Ó Conghaile di Leitir Calaidh (l’isola di Lettermore) che in punto di morte volle essere sepolta nella sua isola Mainis (Mweenish Island).
Secondo quanto raccolto dalle testimonianze venne invece sepolta nel cimitero di Leitir Calaidh perchè nei giorni del suo funerale imperversò una brutta tempesta che impedì la traversata per mare.
Líadan

AMHRÁN MHUÍNSE
I
Dhá mbeinn trí léig i bhfarraige nó ar sléibhte i bhfad ó thír
Gan aoinneach beo i mo ghaobhar ann ach raithneach ghlas is fraoch,
An sneachta á shéideadh anuas orm, is an ghaoith dhá fhuadach díom,
‘S mé a bheith ag comhrá le mo Taimín Bán, níorbh fhada liom an oíche.
II
A Mhuire dhílis, céard a dhéanfas mé, tá an geimhreadh seo ‘tíocht fuar,
A Mhuire dhílis, céard a dhéanfas an teach seo is a bhfuil ann?
Nach óg, a stór, a d’imigh tú, le linn na huaire breá,
Le linn don chuach bheith ag seinm ceoil, gach duilliúr glas ag fás.
III
Má bhíonn mo chlann sa mbaile a’am an oíche a bhfaighidh mé bás,
Ó tórróidh siad go groíúil mé trí oíche is trí lá;
Beidh píopaí deasa cailce a’am agus ceaigeannaí is iad lán,
Beidh triúr ban óg ó shléibhte ann le mé a chaoineadh os cionn cláir.
IV
Is gearraí amach mo chónra dhom as fíorscoth geal na gclár,
Má tá Seán Ó hEidhin i Muighnis bíodh sé déanta ón a láimh;
Bíodh mo chaipín is mo ribín inti istigh, é go rídheas ar mo cheann,
Tabharfadh Paidín Mór go Muighnis mé nó is garbh a bhéas an lá.
V
Gabháil siar thar Inse Gaine dhom bíodh an bhratach insa gcrann,
Ná cuir’ i Leitir Caladh mé mar ní ann atá mo dhream;
Ach tugaí siar go Muighnis mé, ‘n áit a gcaoinfear mé go hard,
Beidh soilse ar na dúmhchannaí – ní bheidh uaigneas orm ann.

THE SONG OF MAÍNIS *
I
If I were three leagues out at sea
or on mountains far from home,
Without any living thing near me
but the green fern and the heather,
The snow being blown down on me,
and the the wind carring it away,
And I were to be talking to my Taimín Bán
and I would not find the night long.
II
Dear Virgin Mary, what will I do,
this winter is coming on cold.
And, dear Virgin Mary, what will this house do
and all that are in it?
Were you not young, my dear, when you went away during the good times, when the cuckoo sang its song and all the every green leaf was growing?
III
If I have my children home with me
the night that I will die,
They will wake me in mighty style
three nights and three days;
There will be fine clay pipes
and kegs that are full,
And there will be three mountainy women
to keen me when I’m laid out.
IV
And cut my coffin out for me,
from the choicest brightest boards;
And if Seán Hynes is in Mweenish
Have it made by his hand.
Let my cap and my ribbon be inside in it,
and be placed stylishly on my head,
And Big Paudeen will take me to Mweenish
if the day will go wrong.
V
As I’m going west past Sandy Isle,
let the flag be on the mast.
Oh, do not bury me in Leitir Calaidh,
for it’s not where my people are,
But bring me west to Mweenish
to the place where I will be mourned aloud;
There’ll be light on the sandhills,
and I will not be lonely there.
Traduzione italiana Cattia Salto
I
Vorrei essere a tre leghe oltre il mare
o sulle montagne lontano da casa
senz’anima viva accanto a me
ma solo la felce verde e l’erica,
la neve che cade su di me
e il vento la porta via
e mentre parlerò con il mio Taimín Bán (1)
non mi sembrerà lunga la notte
II
Cara Vergine Maria cosa farò,
quest’inverno si sta volgendo al freddo, cara Vergine Maria che cosa farà questa casa
e tutti quelli che ci abitano dentro?
Non eri giovane, mia cara,
quando sei andata via nella bella stagione
quando il cuculo cantava
e ogni foglia verde stava spuntando?
III
Se avessi i miei figli a casa con me
la notte in cui morirò,
mi veglieranno secondo la tradizione
per tre notti e tre giorni;
ci saranno belle pipe
e fusti ben pieni (2),
e ci saranno tre donne di montagna (3)
a piangermi quando sarò pronta (4).
IV
Costruisci la mia bara
con le tavole migliori e le più belle;
e se Seán Hynes (5) è a Mweenish (6)
sarà fatta con le sue mani
che il mio berretto con il nastro ci siano dentro sistemato bene sulla mia testa (7),
e che Paudeen il grosso mi porti a Mweenish
se il tempo non sarà brutto
V
E mentre andrò a Ovest oltre Sandy Isle (8),
che la bandiera sia sull’albero(9).
Oh, non seppellirmi a Leitir Calaidh (10), perché non è dove ci sono i miei,
ma portami ad ovest a Mweenish
nel luogo in cui sarò compianta a voce alta;
le luci saranno sulle dune
e non sarò sola lì.

NOTE
* per la traduzione in inglese ho fatto rifrimento a tre fonti vedi nei link
1) Taimín Bán Ó Conghaile, il bel Tamin
2) la veglia irlandese si svolge con cibo , bevute (particolarmente gradito il poteen e l’irish whiskey), fumatine con la pipa, musica e canti, danze e giochi
3)  Venivano pagate delle prefiche professioniste per il lamento funebre (in irlandese “keenning“)
4) Il cadavere doveva soprattutto essere vegliato: in Irlanda era sistemato su di una tavola in bella vista (nel soggiorno o comunque nella stanza migliore della casa) facendo in modo che un gruppo di visitatori fosse sempre pronto a circondare il cadavere per impedire agli spiriti maligni di avvicinarsi al corpo e prendere l’anima (lasciando però un passaggio libero nella direzione della finestra o della porta precedentemente lasciata aperta).
5) Mweenish era rinomata per l’abilità dei suoi costruttori delle tradizionali barche da pesca dette Galway Hookers, dallo scafo nero e le vele rosse
6) Maínis o Mweenish è un’isoletta vicino a Carna, Co Galway
7) Al momento di andare al cimitero (o alla chiesa per il rito religioso) il cadavere era messo nella cassa da morto con gli oggetti che il defunto aveva con sé al momento della morte o con gli oggetti che aveva più cari per evitare che il suo spirito tornasse per cercarli
8)  Inse Gaine, o Sand Island
9)  la bandiera sull’albero della nave usata per l’ultimo viaggio
10) Leitir Calaidh è la parte ovest dell’isola di Lettermore detta Lettercallow. Leitir Móir (Lettermore) è un isoletta a sud-est di Carna, divisa in due dall’orografia con un villaggio sulla collinetta a Ovest  –Leitir Calaidh ( Wet Hill of the Harbour) Lettercallow (Leitir Calaidh ossia la zona paludosa) – e il villaggio a oriente –Leitir Móir– che da il nome all’isola (ossia la zona rocciosa). E’ collegata con una carreggiata rialzata alla terra ferma (Annaghvaan Bridge), una strada (la R374) che serpeggiando prosegue fino a Lettermullan unendo così una sorta di piccolo arcipelago di isolette.

 

LOOK AT THE COFFIN: AN IRISH WAKE

https://terreceltiche.altervista.org/aignish-on-the-machair/

LINK
https://archive.org/details/blasmealasipfrom00orou
https://lyricstranslate.com/en/amhr%C3%A1n-mhu%C3%ADnse-song-muighinis.html
http://blaise.ca/blog/2013/06/29/amhran-mhuinse/
http://songsinirish.com/amhran-mhainse-lyrics/

PEGGY LETTERMORE

connemara_girl1Peigín Leitir Móir è una canzone irlandese scritta in gaelico e riportata nel 1911 sul “An Claidheamh Soluis” (The Sword of Light), il settimanale in gaelico pubblicato tra il 1899 e il 1932 (vedi).
Nell’articolo sono accreditati come autori Máirtín Ó Clochartaigh e Pádraic Ó Maille residenti nel villaggio sul lato est dell’isola di Lettermore (Connemara, Irlanda). Da subito la tradizione popolare si è impadronita del motivo e ha aggiunto nuovi versi. Sull’isola si ritiene che la canzone sia dedicata a Peggy Folan moglie di Thomas nata  a Brandy Harbor nel 1820-30, ed è ancora segnalato il cottage, ora in rovina, in cui viveva la sua numerosa famiglia.
Peggy doveva essere una vera bellezza che faceva girare la testa a tutti!

L’ISOLA DI LETTERMORE

Leitir Móir (Lettermore) è un isoletta a sud-est di Carna, divisa in due dall’orografia con un villaggio sulla collinetta a Ovest  –Leitir Calaidh ( Wet Hill of the Harbour) Lettercallow (ossia la zona paludosa) – e il villaggio a oriente –Leitir Móir– che da il nome all’isola (ossia la zona rocciosa). E’ collegata con una carreggiata rialzata alla terra ferma (Annaghvaan Bridge), una strada (la R374) che serpeggiando prosegue fino a Lettermullan unendo così una sorta di piccolo arcipelago di isolette.

https://www.flickr.com/people/[email protected]/

L’isola è un paesaggio aspro e arido di roccia battuta dal vento, popolata da una manciata di contadini e pescatori.
Un affascinante reportage fotografico di   ci porta passo dopo passo, fotogramma dopo fotogramma per i porticcioli dell’isola: alla ricerca delle forme dei moli e delle banchine.
“The word Quay derives from the old Northern French cai meaning a sandbank parallel to the shoreline offering a suitable place for a landing. Pier also derives from the old Northern Frenchpire meaning a breakwater. The difference technically between the two is that a pier projects out at angle to the land whereas a quay runs parallel. Cé is the primary term used to mean a quay or a jetty or a pier, sometimes spelt as ceibh. They are as interchangeable as the tide but perhaps in local usage are associated with a greater solidity and sense of purpose: a greater access and defence to and from the sea.” (tratto da qui)


Dopo aver guardato le foto e letto il post del BLOG Windsong mi è tornato in mente un libro di Joanne HarrisLa spiaggia rubata” (2002) e la rivalità dei due villaggi nell’isola immaginaria di Le Devin (una minuscola isola al largo delle coste della Bretagna); ma qui sull’isoletta di Lettermore la vita doveva essere molto più dura, senza turisti a portare ricchezza e discordia (vedi): isola di pescatori, marinai e contrabbandieri (Brandy Harbour ne è un ricordo), raccoglitori di alghe (seaweed) e di molluschi dai grandi gusci.

IL MITO
Móir  è anche il nome della dea/regina Mór Muman (Mór del Munster) ovvero la personificazione della Terra del Munster, l’incarnazione della sovranità della terra (protettore/guardiano). Antica Dea del Mare e del Sole però al Tramonto, era la regina dell’Altromondo, l’isola dei Beati.

La melodia è un motivetto allegro con un giro inconfondibile di tin whistle, spesso eseguita in versione strumentale come una sfrenata polka. Le parole gaeliche una volta tradotte in inglese perdono un po’ il loro fascino, essendo tutto sommato più banali e meno ammiccanti per il pubblico di oggi, rispetto a quello di un tempo, che poteva forse cogliere doppi-sensi che oggi ci sfuggono.

ASCOLTA The Dubliners (Ciarán Bourke tin whistle e voce) live 1973


GAELICO IRLANDESE
I
Tá Peig agom, tá Cáit agom,
ach Peig an bean is fearr
‘Cbe faer Gheabhfas í
nach air a bhfeás anttadh
Curfá
O gairim gairim í,
Agus gairim í, mo stór;
Míle grá le m’anam í
‘Sí Peigín Leitir Móir! (1)

II
Ó chuir me scéala siar chuici
Go gceannóinn di bád mór
‘S é ‘n scéala ‘chuir sí aniar chugam
Go ndéanfadh leathbhád seoil

III
Tá iascaraigh na Gaillimhe
ag theacht anall le chóir
Is solas geallaigh gilte bí
go ligadis a shaoil
IV
Éirigh suas a Pheggy
agus sheas ar bharr an árd
Chóirigh do chuid buillán
agus féach an bhfuil síad ann
TRADUZIONE  INGLESE
I
I have Brid and I have Kate
but Peggy is the best of all
Whichever man wins her hand,
a lucky man he will be
CHORUS
Oh I call her, call her
and I call my sweetheart;
1000 loves of my soul for her
my Peggy of Lettermore.
II
I sent a message west to her,
that I would buy a large boat
She sent a message back to me
that a medium sized sailing boat would do
III
The Galway fishermen are sailing
from the east with a fair wind
With the light of a bright moon
in order to see the “jewel”(2)
IV
Rise up, dear Peggy
and stand up on the height,
Count all your cattle
and make sure they’re all there
Traduzione italiano di Cattia Salto
I
Ci sono Brid e Kate
ma Peggy è la migliore di tutte, qualunque uomo che otterrà la sua mano, sarà un uomo fortunato!
(Ritornello:
Oh la chiamai, la chiamai,
e chiamai la mia innamorata,
mille benedizioni su di lei

la mia Peggy di Lettermore.)
II
Le ho mandato un messaggio dalla parte ovest(1) che avrei comprato una grande barca; lei mi ha risposto che poteva andare bene una barca di media misura.
III
I pescatori di Galway stanno navigando da Est con un buon vento,
alla luce di una luna piena
per vedere il “gioiello” (2).
IV
Svegliati, Peggy cara
e sali in cima alla collina,
conta tutte le mucche
e bada che ci siano tutte

NOTE
1) Leitir Móir (Lettermore) è un isoletta a sud-est di Carna. Leitir Caladh è il villaggio a occidente e Leitir Móir è il villaggio a oriente. Questo tratto di costa del Connemara è così frastagliato con tantissime isole collegate da ponticelli e spiagge caraibiche.
2) i pescatori navigano nel tratto a oriente dell’isola nella speranza di poter vedere la bella Peggy.

LA VERSIONE IN INGLESE

Non potevano mancare le versioni “poguesggianti” ecco quella del gruppo norvegese Greenland Whalefishers ( definita talvolta come una tribute band dei Pogues) con relativa versione inglese del testo di Arvid Grov , che non è proprio una traduzione dal gaelico quanto la storia di un incontro con un’ambigua Peggy!
ASCOLTA The Greenland Whalefishers in “The Mainstreet Sword” 1996


I
I was walking down the backstreets
Just in case of breaking time
All I carried was a bottle
Of some Russian stuff with lime
Corner-crash Christ an angel
Kind of non-earth Christian eyes
Like the famous snake tricked Adam
I swallowed all your lies
CHORUS
Oh sweet Peggy
You treated me like a whore
You are definitely no angel
Mrs. Peggy Lettermore
II
Took a seat down at the staircase
We shared names like people use
You gave my lips a hello kiss
And I shared you my booze
We kissed and consumed the liquor
Night turned dark and cold like hell
I said “if you want my company
We can move for my hotel”
III
Hand in hand inside the doorway
Where we went in to the bar
An old drunk played his mandolin
And his father the guitar
She said “honey give me shelter
I can’t stand those playing wracks
If you do (1) this evening free
My hand to God, I’ll pay you back”
IV
It was early in the 4.th round
The alcohol attacked
And the last thing I remember
She was dancing on my back
I screamed “this kind of love’s forever”
She said “perfect for a change (2)
Such a corner-crash in Galway
We can never rearrange”
Traduzione italiano di Cattia Salto
I
Passeggiavo per i vicoli
tanto per passare il tempo
tutto quello che avevo era una bottiglia
di roba russa con il limone,
Cristo, nel girare l’angolo mi sono sbattuto in un angelo, occhi di una persona non-terrestre, come il famoso serpente che tentò Adamo, ingoiai tutte le tue bugie.
CORO
O cara Peggy
mi hai trattato come una puttana
tu non sei sicuramente un angelo
Signora Peggy Lettermore
II
Seduti sulle scale
ci scambiammo i nomi come da consuetudini, mi desti sulle labbra un bacio di saluto e io condivisi con te la mia roba, ci baciammo e bevemmo il liquore
la sera diventò buia e fredda come l’inferno, le dissi “Se vuoi la mia compagnia andiamo nel mio hotel”
III
Mano nella mano oltrepassammo la soglia per entrare nel bar,
un vecchio ubriaco suonava il mandolino
e il padre la chitarra
Lei disse “Zucchero, proteggimi
non sopporto questi falliti che suonano,
se lo fai questa sera gratis
mano sul cuore, ti ripagherò”
IV
E’ stato all’inizio del quarto giro che
l’alcol mi ha steso
e l’ultima cosa che ricordo
era lei che ballava sulla mia schiena
gridai ” questo tipo d’amore è per sempre”
Lei disse “che perfetto incidente,
un tale scontro d’angolo a Galway
non riusciremo più a organizzare”

NOTE
1) credo voglia dire ” se suonerai tu gratis”
2) un incontro fortunato

FONTI
http://www.joeheaney.org/en/peigin-leitir-moir/
http://www.omniglot.com/songs/irish/peigin.php
http://www.kinglaoghaire.com/site/lyrics/song_336.html
http://mudcat.org/thread.cfm?threadid=2962
http://thesession.org/tunes/9154
http://abcnotation.com/tunePage?a=www.norbeck.nu/abc/i/hnp0/0018

IN VIAGGIO
http://www.irlandando.it/cosa-vedere/ovest/contea-di-galway/carna/
http://deworde.blogspot.it/2015/02/rihla-journey-47-quays-to-connemara.html
http://www.wonderfulireland.ie/west/lettermore/#/